Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet luontomatkailussa
Jokamiehenoikeudet säätelevät luonnossa liikkuvan oikeuksia
Jokamiehenoikeuksien ansiosta luontomatkailu on monipuolista ja kiinnostavaa
Luontomatkailu on kasvussa Suomessa. Elämä käy yhä hektisemmäksi, ja työnteolle tarvitaan vastapainoa, mutta jos on työtön, stressiltä ei välty silloinkaan. Lenkkeily, patikointi, vaellus, retkeily, kalastus, marjastus ym luonnossa liikkuminen onkin todistettavasti terveellinen tapa palautua, vaikka päivittäisinäkin annoksina, sillä se alentaa mm. verenpainetta ja vähentää stressiä. Se voi olla myös parasta hyötyliikuntaa. Uusin ja trendikkäin versio luontomatkailusta on digidetox-lomailu. Mennään luontoon ja mökkeilemään, mutta kännykät, tabletit ja muut digilaitteet suljetaan tai jätetään kokonaan kotiin.

Mikä on jokamies ja jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksia käytetään toisen maalla ja vesillä. Jokamiehenoikeuden käyttäjä on vastuussa toiminnastaan, ettei vahingoita toisen omaisuutta tai haittaa maanomistajan maankäyttöä. Moniin muihin maihin verrattuna jokamiehenoikeudet ovat Suomessa varsin laajat, ja ne ovat kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville samat. Oikeuksien käyttämistä ei saa estää perusteettomasti, eikä siitä saa periä maksua.

Koti- ja julkisrauha

Jokamiehenoikeuksiin ei vaikuta se kuka alueen omistaa, mutta pääsääntöisesti suositeltava tapa on kiertää kauempaa asutukset piha-alueineen, viljelykset ja muut erityiset alueet kuten pellot, ettei syyllisty kotirauhan rikkomiseen. Kotirauha suojaa myös mm. teltat, mökit sekä asuntovaunut ja veneet, joissa voi asua. Julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat mm. teollisuuden ja maatalouden tuotantolaitokset piha-alueineen. Kieltotauluja voi olla myös yksityisillä alueilla, ja niitä on syytä kunnioittaa.

Jokamiehenoikeudella metsässä

Jotta luonto säilyisi puhtaana, eheänä ja mahdollisimman häiriintymättömänä luontomatkailusta huolimatta, on olemassa kaikille yhteiset säännöt ja lait jokamiehenoikeudesta eli perussäännöt siitä, miten miten luonnossa ollaan, mitä siellä saa tehdä, mitä poimia ja kenen mailla. Luonnossa saa kulkea yleensä ottaen suhteellisen vapaasti jalkaisin tai hiihtäen mm. kunnostetuilla ulkoilureiteillä ja laduilla, kunhan ei roskaa eikä aiheuta muille ihmisille ja luonnolle haittaa, häiriötä taikka vaaraa. Ratsastus on järjestyslain nojalla kuitenkin kielletty kuntopolulla, ladulla ja urheilukentällä. Maanomistajalta kannattaa tarvittaessa kysäistä, saako ja missä saa ratsastaa, jos ratsun kanssa maastoon aikoo mennä.

Luonnossa lemmikin kanssa

Kun luonto herää talviunesta ja vesistöt vapautuvat jäistään, myös luontokävijä saattaa tuntea houkutusta lähteä luontoon keväisiä ihmeitä todistamaan. Mikäli luonnossa on myös lemmikit mukana, kannattaa huomioida niiden kytkemisestä olevat säädökset, erityisesti luonnonsuojelualueella liikuttaessa. Varovaisuutta on etenkin noudatettava 1.3.-19.8, jolloin linnuilla ja muilla eläimillä on pesimiskausi ja poikasia. Silloin on turvallisinta pitää koira kytkettynä. Koiraa ei saa päästää vapaaksi myöskään kuntopolulle, yleiselle uimarannalle eikä kunnostetulle ladulle. Kissaa saa pitää irti vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa.

Poimiminen ja kerääminen

Rauhoittamattomia metsämarjoja, sieniä ja kukkia saa poimia sekä maahan pudonneita oksia, käpyjä ja terhoja voi kerätä sieltä missä liikkuminenkin on sallittua. Kääpiä voi myös kerätä puuta vahingoittamatta paitsi pakurikääpää, ja kiviä voi ottaa mukaansa luonnosta vähäisessä määrin. Sen sijaan ilman maanomistajan suostumusta ei saa kaataa tai vahingoittaa eläviä tai kuolleita puita eikä niistä saa ottaa oksia, kuoria, käpyjä tai muita puun osia. Myös maahan kaatuneen puun ottamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Poikkeukset liikkumissäännöissä - luonnonsuojelualueet ja puolustusvoimien alueet

Luonnonsuojelualueella on sallittua kulkea merkittyjä reittejä pitkin joko jalkaisin tai hiihtäen, mutta polkupyörällä ja ratsain liikkuminen on siellä kuitenkin kiellettyä. Ilmoitustauluista polkujen varsilta voi tarkastaa, mitä rajoituksia alueella on kasvien poimimiseen ja keräilyyn sekä liikkumiseen tai muuhun siellä olemiseen liittyen. Puolustusvoimille kuuluville alueille on kulku kokonaan kielletty. Kielletyt alueet ovatkin usein aidatut tai ainakin kieltotauluin varustettu, ja niillä on myös usein kameravalvontaa.

Leiriytyminen, telttailu tai muu tilapäinen oleskelu

Pitempiaikaiseen majoittumiseen luonnossa kannattaa hankkia maa-alueen omistajalta lupa. Toisen maalle ei saa rakentaa mitåään eikä kaivaa niin että jää pysyviä jälkiä. Muu lyhytaikainen luonnossa oleskelu, leiriytyminen tai yöpyminen on sallittua kunhan siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle. Telttaa ei saa kuitenkaan pystyttää uimarannalle tai yleiseen puistoon. Myöskin leirintäalueilla on telttailualueet merkitty erikseen.

Vapaa-ajan vietto ja yksityisten tapahtumien järjestäminen luonnossa

Yksityisiä tapahtumia voi järjestää jokamiehenoikeudella, jos toiminnasta ei aiheudu ympäristölle tai muille haittaa. Yleisötilaisuus vaati luvat. Tulenteko on turvallisinta sille osoitetulla paikalla esimerkiksi laavulla, sillä tulen tekijä on vastuussa, mikäli tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa. Periaatteessa luontoon mennessä on suositeltavaa, että sen minkä viet luontoon, tuot sieltä myös pois. Mikäli luonnossa järjestetään jokin tapahtuma, kaikki tarjoilusta ja muusta toiminnasta syntyneet jätteet, roskat ja esineet kuuluvat niihin poistuotaviin.

Teillä liikkuminen

Yleiset tiet on tarkoitettu kaikille, ja yksityisillä teillä, kuten mökki- ja metsätiellä saa jokamiehenoikeudella kulkea jalkaisin, polkupyörällä ja ratsain. Liikennettä koskevat rajoitukset on osoitettu tiellä olevalla puomilla tai kieltoa osoittavalla liikennemerkillä.

Moottoriajoneuvot ja -kelkat maastossa

Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa, mutta pysäköiminen tien viereen on sallittua, kunhan pysäköinnistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa, eikä se estä muiden liikkumista. Moottorikelkkailu on sallittua järven ja meren jäällä sekä moottorikelkkailureiteillä, mutta ei maastossa ilman maanomistajan lupaa. Nopeusrajoitus reiteillä ja maastossa on 60 km/h ja jäällä 80 km/h. Kelkkailureiteillä pitää noudattaa tieliikennelakia ja ajaa saa 15 v täyttänyt, jolla on ajokortti. Suojakypärä on pakollinen. Moottorikelkalla ei saa aja tiellä, mutta tarvittaessa kelkalla voi ylittää tien tai sillan. Suotavaa on, että luonto ja eläimet häiriintyisivät kelkkailusta mahdollisimman vähän.

Vesistöissä liikkuminen

Vesistöalueilla saa liikkua ja uida kesällä sekä talvella vapaasti, jos se ei aiheuta häiriötä, haittaa tai vahinkoa ympäristössä oleville kuten pesiville linnuille ja mökkeilijöille. Esimerkiksi jatkuva moottoriveneellä ajo rannan asutusten tai pesimäalueiden läheisyydessä on kielletty. Veneilijän on noudatettava myös vesiliikennesääntöjä ja -merkkejä, ja kalanpyydykset on kierrettävä riittävän kaukaa eikä rannasta taikka veneestä tapahtuvaa kalastusta saa häiritä. Ankkuroida saa tilapäisesti sellaisessa paikassa, missä siitä ei synny häiriötä. Maihinnousupaikaksi ei sovellu Puolustusvoimien tai luonnosuojelualueiden ranta, ja se osoitetaan näkyvästi kieltotauluin.

Jokamiehenoikeudet kalastus ja metsästys

Vaikka myös onkiminen ja pilkkiminen ovat periaatteessa maksuttomia ja kuuluvat jokamiehenoikeuksiin, niidenkin kohdalla luvat on syytä tarkistaa siellä, missä aikoo kalastaa, kuten myös viehekalastuksen kohdalla. Muu heitto- ja vetouistelu, perhokalastus, katiska- ja verkkopyynti sekä ravustus on luvanvaraista ja maksullista. Metsästykseen tarvitaan maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Riistanpyyntiaikoja on noudatettava ja riistaeläinten metsästämisestä on maksettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistaeläimien tahallinen häirintä on kielletty, eikä metsästys saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuudelle. Monet ovat säännöt, ja tässä vain pintaraapaisu, mutta periaatteessa Jokamiehen on mahdollista liikkua ja harrastaa luonnossa monin tavoin, kunhan siitä ei aiheudu haittaa, vahintoa tai vaaraa tai se ei ole laissa kiellettyä. Toisten huomioimisella pääsee pitkälle, ja kun etukäteen ottaa selvää kenen maille on menossa ja kysyy luvat, ei jälkikäteenkään tule ongelmia. Luonto on tarkoitettu kaikille, siis nauttikaamme siitä sillä tavalla, että luonto pysyy siistinä ja nautittavana myös meidän jälkeemme tulijoille. Ympäristöministeriön sivulta voi lukea tarkempia säännöksiä siitä, miten se tehdään.